Webteksten

Webdesign

Webteksten zijn teksten die speciaal zijn geschreven voor gebruik op een website. Deze teksten zijn verdeeld over meerdere webpagina's, elk met een eigen doel of functie. Webteksten kunnen offline worden geschreven en daarna online geplaatst, of rechtstreeks in het CMS worden ingevoerd. Eén van de uitdagingen bij het schrijven van goede webteksten is dat websites, in tegenstelling tot een boek, niet worden gelezen van begin tot eind. Elke tekst staat op zichzelf, maar de teksten vormen tezamen wel één geheel.

 

Ook is de aandacht van de bezoeker meestal relatief beperkt in verhouding tot de hoeveelheid aangeboden informatie. Bij het schrijven van succesvolle webteksten gelden de volgende succesfactoren:

 

  • Kortere teksten worden beter gelezen dan lange.
  • Gebruik geen wollig taalgebruik en ingewikkelde termen.
  • Voeg kopjes en lege regels toe om de tekst beter scanbaar te maken.
  • Gebruik infographics ter ondersteuning van teksten.
  • Gebruik copywriting methoden voor het schrijven van teksten.
  • Zorg voor een duidelijke opbouw.
  • Gebruik het AIDA-model.
  • Voeg waar mogelijk interne links toe.
  • Gebruik aanwezige opmaakmogelijkheden, zoals tabellen, lijsten en citaatblokken.

Hoewel teksten op het web voor iedereen toegankelijk zijn, is het ook bij het schrijven van webteksten van belang om rekening te houden met zowel de doelstelling en doelgroep.

Interesse?