Juridische informatie

Copyright

De informatie van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Behalve waar dit specifiek is toegestaan mag geen enkel deel van deze website op welke wijze en in welke vorm dan ook worden gedistribueerd of gereproduceerd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prosperbiz B.V. Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Prosperbiz B.V. die van kracht zullen worden vanaf de eerste dag dat u toegang heeft tot deze website. Andere Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing. Prosperbiz B.V. behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen doormiddel van het publiceren van deze wijzigingen online. U kunt onze Algemene Voorwaarden gratis downloaden via de link in de footer van deze website.