Requirements

Requirements

Requirements zijn in de techniek een gedocumenteerde van eisen en wensen, wat een bepaald product of dienst zou moeten doen. Het wordt in formele zin veel gebruikt in software engineering, waaronder de vervaardiging van websites. In de requirements worden de benodigde attributen, capaciteiten, karakteristieken of kwaliteiten van een systeem geïdentificeerd, die bruikbaar zijn en meerwaarde bieden voor een gebruiker.

Requirements zijn in wezen dus de eisen en wensen waar een website aan moet voldoen.

 

Requirements worden vaak onderverdeeld in requirements die gerealiseerd moeten worden (de must haves), requirements die die je graag gerealiseerd zou hebben (de would like to haves) en requirements waarvan je het mooi zou vinden als ze gerealiseerd zouden kunnen worden (nice to haves). Achterliggend model dat vaak wordt gebruikt is de MoSCoW methode.

 

Prosperbiz-websites inventariseert bij de vervaardiging van websites voor haar klanten altijd wat de requirements zijn en zal direct terugkoppeling geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van bepaalde requirements. 

Interesse?