Het AIDA model

AIDA

Het AIDA-model is uitstekend geschikt om te gebruiken bij het schrijven van wervende teksten en website teksten. In het AIDA model staan de letters voor de elementen Attention, Interest, Desire en Action. AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten worden doorlopen om conversie te realiseren. Door het AIDA-model te gebruiken zorg je ervoor dat lezers geprikkeld worden door een pakkende titel, grijp je hun interesse en probeer je het verlangen te creëren om vervolgens tot actie over te gaan. 

  • (A) Attention: Ten eerste moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de potentiële klant worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een qua typografie of kleur opvallende reclame-uiting.
  • (I) Interest: Daarna moet de belangstelling of verandering (Engels: Interest) tot stand komen. Het doel is om de klant te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod.
  • (D) Desire: Drang, verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de reclame-uiting erop gericht zijn de klant ervan te overtuigen dat het product of merk waardevol is.
  • (A) Action: Actie (Engels: Action) is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase is de klant te bewegen het product of de dienst te kopen. De klant moet aangespoord worden actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de klant uit te nodigen op een bestelknop te klikken.

Interesse?